ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์ :: Welcome watbot hospital website
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานภายในจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รพศ.พุทธชินราช
รพช.พรหมพิราม
รพช.วังทอง
รพช.ชาติระการ
รพช.นครไทย
รพช.บางกระทุ่ม
รพช.บางระกำ
รพช.เนินมะปราง
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 
ระบบงานจังหวัดพิษณุโลก
 
ประวัติก่อตั้งและความเป็นมา

ตั้งอยู่บ้านเลขที่  135 หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่  25 ไร่  2 งาน โดยรับผิดชอบพื้นที่จำนวน ตำบลวัดโบสถ์  ซึ่งมี  10 หมู่บ้าน รวม 1807 หลังคาเรือน

ปี พ. ศ. 2507

ถูกสร้างขึ้นเป็นสถานีอนามัยชั้น 2  ตั้งอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์อำเภอ วัดโบสถ์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแทน  และเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งในปีเดียวกันโดยมีนายแพทย์สนิท  ศิริกุล เป็นแพทย์คนแรก 

ปี พ. ศ. 2517

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลวัดโบสถ์โดยมีนายแพทย์เด่นชัย  ลิมปวัฒศิริ  เป็นผู้อำนวยการคนแรก 

ปี พ. ศ. 2525

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 10 เตียง  และสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และย้ายที่ตั้งมาในปี พ.ศ. 2528

ปี พ. ศ. 2536 

ได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง  นับเป็นโรงพยาบาลแห่งสุดท้ายของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการยกฐานะ

 
 
ทำเนียบผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
พ.ศ.  2507 – 2510  นายแพทย์สนิท   ศิริกุล
พ.ศ.  2511 – 2514 นายแพทย์จำรูญ มีขนอน
พ.ศ.  2514 – 2517     นายแพทย์วรเชษฐ์  แย้มขมัง
พ.ศ.  2517 – 2518  นายแพทย์ยงยศ            จริมวิทยวัฒน์
พ.ศ.  2518 – 2520 นายแพทย์พะเยา           อุ่นกำเนิด
พ.ศ.  2520 – 2521 นายแพทย์จีรวัฒน์ อัครานุชาติ
พ.ศ.  2521 – 2524  นายแพทย์เด่นชัย           ลิมปวัฒน์ศิริ
พ.ศ.  2524 – 2526 นายแพทย์ศิวฤทธิ์            รัศมีจันทร์
พ.ศ.  2526 – 2529 นายแพทย์ชูชัย             ดุรงคเสนีย์
พ.ศ.  2529 – 2530 นายแพทย์วิบูล             อุทัยแสงสุข
พ.ศ.  2530 – 2531  นายแพทย์สุชาติ            ศรีเจริญสุขภาค
พ.ศ.  2531 – 2532  นายแพทย์จารุวัฑ           ใช้ความเพียร
พ.ศ.  2532 – 2533 นายแพทย์เกรียงไกร       จันทร์แสนวิไล
พ.ศ.  2533 – 2536 นายแพทย์ณรงค์           เลาหวิรภาพ
พ.ศ.  2536 – 2538 นายแพทย์ณรงค์              เลิศเพียรธรรม
พ.ศ.  2538 – 2545  นายแพทย์พินิจ             ฟ้าอำนวยผล
พ.ศ.  2545 – 2546  นายแพทย์เชาวกิจ           ศรีเมืองวงศ์
พ.ศ.  2546 – ปัจจุบัน  แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ     ปั่นโพธิ์
 
   

Copyright © 2010.All Rights Reserved.Design by IT Watbot Hospital.Last update 01/09/2011.